menu

DMSA-scan (nierscintigrafie)

Een DMSA-scan laat zien hoe goed de nieren functioneren. De nieren worden in beeld gebracht met een radioactieve vloeistof. Die vloeistof wordt toegediend via een ader (meestal in de arm).

EMLA tube