menu

Schisisteam

Als je een schisis hebt (een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet), kun je ook last hebben van andere afwijkingen. Bijvoorbeeld gehoorproblemen of problemen met spreken. Daarom heeft het JKZ een schisisteam opgericht. De artsen in dit team doen hun best om alle problemen rond schisis zo goed mogelijk te behandelen.

In het schisisteam zitten de volgende artsen:

Als je een schisis hebt, kun je dus al deze behandelaars tegenkomen.

JKZ ok gang bew lieke