menu

Polikliniek voor bYzondere kinderen

Soms ontwikkelt een kind zich minder snel dan leeftijdsgenootjes. Bijvoorbeeld met zitten, staan, lopen of praten. We noemen dit een ontwikkelingsachterstand. De polikliniek voor bYzondere kinderen is voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en kinderen bij wie dit wordt vermoed. Hier wordt het kind onderzocht en begeleid door een speciaal team.

VER8594 DxO BEW