menu

Dokter Iris Groothuis

Ik ben kinderarts-longarts. Een kinderarts is opgeleid in de kindergeneeskunde. Een longarts onderzoekt en behandelt aandoeningen en ziekten van het ademhalingsstelsel: de luchtwegen, de longen en de spieren die meedoen bij de ademhaling. 

Ik zie kinderen met allerlei klachten, maar de meesten hebben klachten van de luchtwegen, zoals hoesten en benauwdheid (bijvoorbeeld astma). Ook ben ik lid van het CF-team dat kinderen behandelt met Cystic Fibrosis (taaislijmziekte).

1 8 Iris Groothuis vierkant def