menu

Poliklinische verrichtingen

Als je een kleine operatie onder plaatselijke verdoving moet ondergaan, dan vindt dit vaak plaats in een poliklinische operatiekamer. Een poliklinische operatie heeft voordelen: je mag na de operatie weer naar huis en er mag altijd één ouder tijdens de operatie bij je blijven.

IMG 4160