menu

Laparoscopie (kijkoperatie)

Een kijkoperatie kan om verschillende redenen nodig zijn. Bijvoorbeeld als je een blindedarmontsteking hebt, bij onbegrepen buikklachten, bij een niet-ingedaalde zaadbal die niet in de lies is gevonden of een afwijking in de buikholte die via een echo zichtbaar is geworden.

150603 FE0748 FredErnst 2000px Screen