menu

Bloedtransfusie

Een bloedtransfusie is nodig bij sommige grote operaties, bijvoorbeeld hart- en longoperaties. Maar ook in andere gevallen kan een bloedtransfusie nodig zijn. Een bloedtransfusie is alleen mogelijk als de ontvanger en de donor (gever) dezelfde of een uitwisselbare bloedgroep hebben. Anders kunnen gevaarlijke afweerreacties optreden. Om te kijken of iemand geschikt is voor een bloedtransfusie, wordt het bloed op het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) goed onderzocht.

IMG 4235